Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot


Sep 5, 2019

- När jag såg vad som slängs, att det inte är rutten frukt, utan varor som är helt tjänliga så kände jag att det här är inte svårt för mig att göra, säger Instagramprofilen Dumpsterdivan. 

Varje år slängs 1,3 miljoner ton mat enligt Naturvårdsverket och matsvinnet står för tre procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. Att dumpstra betyder att man hänger över en container för att rädda något som är slängt. Ofta handlar det om att rädda mat som butikerna slänger. Och det är mycket mat som slängs enligt Dumpsterdivan. Hennes flöde på Instagram fylls av fina bilder på den mat hon samlat in.

I det här avsnittet pratar vi dumpstring, matsvinn, lösningar och fördomar.