Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot


Jan 22, 2020

Mattias Goldmann är helt övertygad om att vi kommer att lösa klimatkrisen, men att det kommer att ske i slutminuten. Och efter 20 år som miljökommunikatör är det en självkritisk Mattias som vi möter i detta avsnitt. Hur kunde 20 år av klimatkommunikation gå så fel? 

Vi pratar också om Sveriges roll i klimatarbetet, vad spelar det för roll vad Sverige gör och hur ska vi  nå ett fossilfritt samhälle? 

Mattias Goldmann har varit talesperson för Gröna Bilister, VD för den gröna liberala tankesmedjan Fores, jobbat för Miljöpartiet i riksdagen, varit lokalpolitiker i Uppsala och lobbyist för pr-byrån Westander. Under hösten 2019 blev det känt att han lämnar sitt VD jobb på Fores för att istället bli hållbarhetschef på Sweco. Han har fått flera utnämnelser för sitt klimatarbete och nu efterlyser han ett mer lustfyllt förhållningssätt till de förändringar som behöver göras.