Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot


Mar 12, 2020

Kan man leva på solel året om på en plats där solen inte skiner? I det här avsnittet besöker vi Skellefteå och ett av få hus i Sverige som är helt frånkopplat elnätet. Det kommunala elbolaget Skellefteå kraft driver projektet Zero Sun, där de vill se om solenergi från vår, sommar och höst går att lagra i vätgastankar på tomten, för att sedan omvandlas till el igen och användas under vinterhalvåret. Vi frågar oss om det är så här framtidens energilösning kan se ut.