Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot


Mar 26, 2020

- Jag formar alla väggar med mina egna händer, säger Laura Vidje, som tillsammans med sin man Erik bygger sitt drömhus av halm och lera. Ett runt hus på en platta av återvunnet glas. Och här kompromissas inte på bekvämligheten. Att bygga hållbart och cirkulärt är viktigt för Laura och Erik. De använder sig av lokalproducerat material så långt som möjligt. Leran består exempelvis av jord som grävdes bort när plattan lades, blandat med hästskit från en närliggande gård. Bygget ska kombinera traditionella lösningar med nya innovativa och anpassas efter de lokala förutsättningarna, ha låga energibehov och göra paret mer självförsörjande och motståndskraftiga. Men huset ska också vara en del av ett kretslopp. 

- Vi vill att huset går att plocka isär i sina beståndsdelar, att det antingen går att kompostera eller återvinna, säger Laura.