Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot

Feb 24, 2020

Hur ska man hantera sin egen och andras klimatångest och hur hanterar vi frustrationen kring allt som inte görs? Paula Richter är klimatpsykolog och menar att klimatkrisen är för stor för att lägga på individen och att vi kollektivt måste ställa högre krav på våra politiker. Vi pratar om skammens baksida...


Feb 12, 2020

En bil står 96 procent av tiden och många har garage fulla av verktyg och maskiner som sällan använts. Kan man istället dela dessa för att spara både pengar och miljö? 

Vad krävs för att vi ska våga dela verktyg med grannen och varför har inte bilpooler blivit större. Vi vrider och vänder på för- och...