Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot

Nov 25, 2021

Ida Hillebjörk bygger Umeås första återbruksgalleria och forskaren Anna-Karin Nygren berättar om sitt klädmärke och engagemanget i  F/ACT Movement. Ida vill bryta sig loss från masshysterin och Anna-Karin och Ida börjar till slut klura på helt nya affärsmodeller. Men grundfrågan var - hur ser nya...


Nov 11, 2021

I detta avsnitt pratar vi om hur komplext det är att vara människa med en önskan att göra rätt. Varför väljer kvinnor och män olika transportmedel och hur påverkar könsroller, normer och identitet vårt resande?


Oct 27, 2021

I framtidens städer kommer vi kanske cykla mer, ha lokala servicehubbar i kvarteret för mat och paketutlämning. Men hur bygger man en hållbar stadsdel och vad är det som krävs för att de boende faktiskt ska välja hållbara lösningar i vardagen. I Umeå pågår just nu ett unikt projekt, där man bygger en helt...


Oct 14, 2021

Världen är komplex, inte minst när det kommer till att hantera klimatkrisen. Hur kommer det sig att politiker pratar sig varma för en omställning till fossilfria bränslen, men samtidigt subventionerar fossilbranschen med 11 miljoner dollar - i MINUTEN? Hur hänger elpris och matpris ihop och är det våra...


Världen som den är - vad gör vi nu?

Oct 14, 2021

Världen är komplex, inte minst när det kommer till att hantera klimatkrisen. Hur kommer det sig att politiker pratar sig varma för en omställning till fossilfria bränslen, men samtidigt subventionerar fossilbranschen med 11 miljoner dollar - i MINUTEN? Hur hänger elpris och matpris ihop och är det våra...