Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot

Oct 27, 2021

I framtidens städer kommer vi kanske cykla mer, ha lokala servicehubbar i kvarteret för mat och paketutlämning. Men hur bygger man en hållbar stadsdel och vad är det som krävs för att de boende faktiskt ska välja hållbara lösningar i vardagen. I Umeå pågår just nu ett unikt projekt, där man bygger en helt...


Oct 14, 2021

Världen är komplex, inte minst när det kommer till att hantera klimatkrisen. Hur kommer det sig att politiker pratar sig varma för en omställning till fossilfria bränslen, men samtidigt subventionerar fossilbranschen med 11 miljoner dollar - i MINUTEN? Hur hänger elpris och matpris ihop och är det våra...


Världen som den är - vad gör vi nu?

Oct 14, 2021

Världen är komplex, inte minst när det kommer till att hantera klimatkrisen. Hur kommer det sig att politiker pratar sig varma för en omställning till fossilfria bränslen, men samtidigt subventionerar fossilbranschen med 11 miljoner dollar - i MINUTEN? Hur hänger elpris och matpris ihop och är det våra...


Världen som den är - vad gör vi nu?

Oct 14, 2021

Världen är komplex, inte minst när det kommer till att hantera klimatkrisen. Hur kommer det sig att politiker pratar sig varma för en omställning till fossilfria bränslen, men samtidigt subventionerar fossilbranschen med 11 miljoner dollar - i MINUTEN? Hur hänger elpris och matpris ihop och är det våra...


Världen som den är - vad gör vi nu?

Oct 14, 2021

Världen är komplex, inte minst när det kommer till att hantera klimatkrisen. Hur kommer det sig att politiker pratar sig varma för en omställning till fossilfria bränslen, men samtidigt subventionerar fossilbranschen med 11 miljoner dollar - i MINUTEN? Hur hänger elpris och matpris ihop och är det våra...