Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot

Nov 25, 2021

Ida Hillebjörk bygger Umeås första återbruksgalleria och forskaren Anna-Karin Nygren berättar om sitt klädmärke och engagemanget i  F/ACT Movement. Ida vill bryta sig loss från masshysterin och Anna-Karin och Ida börjar till slut klura på helt nya affärsmodeller. Men grundfrågan var - hur ser nya...


Nov 11, 2021

I detta avsnitt pratar vi om hur komplext det är att vara människa med en önskan att göra rätt. Varför väljer kvinnor och män olika transportmedel och hur påverkar könsroller, normer och identitet vårt resande?