Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot


May 2, 2019

Vissa slutar jobba helt, medan andra går ner i tid eller sadlar om. Att downshifta har blivit ett begrepp i tiden. En livsstil som också visat sig vara hållbar såväl ekologiskt som socialt. Men samtidigt som det väcker beundran hos många, så är det också en livsstil som provocerar. Och om fler väljer att växla ner måste dessutom samhället förhålla sig till detta. Allt det här och mycket mer pratar vi om i detta avsnitt där Klimatekot gästas av forskaren Charlotta Hedberg.