Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot


May 16, 2019

Mera skörd och mindre ogräs. Nya metoder gör det möjligt för vem som helst att odla mat på liten yta, såväl privat som kommersiellt. I det här avsnittet pratar vi stadsodling med Jonathan Naraine, arkitekt och matsystemdesigner vid The Foodprint Lab och grundare av sajten Grow GBG som hjälper odlare och markägare att hitta varandra. Jonathan har skapat mängder av odlingsytor inne i Göteborgs stadsmiljö.

Småskalig matproduktion, gröna oaser och framtidens utmaningar är några av de ämnen som diskuteras i episod 6 av Klimatekot.