Preview Mode Links will not work in preview mode

Klimatekot


Apr 4, 2019

Klimatkrisen kommer inte att lösas av någon annan, men tillsammans är vi en kraft att räkna med. Det menar entreprenören Ingmar Rentzhog, som genom det globala sociala medienätverket "We don´t have time" vill stoppa klimatkrisen. Han har levt hela sitt liv inom finansbranschen, men för två år sedan fick han upp ögonen för klimatkrisen, bytte bransch och nu är han fast besluten att förändra världen 

- Vi som förstår problemet behöver inte bli fler, vi behöver bara gå samman. Går vi samman över nationsgränserna så blir vi den kritiska massan som förändrar normen, säger Rentzhog. 

Vi pratar om tidsvinsten med att leva klimatsmart och om entreprenörernas roll för att lösa klimatfrågan. Är det okej att tjäna pengar på klimatet? Vi pratar också om det hat ett klimatengagemang kan skapa, och framför allt pratar vi om hur vi tillsammans kan sätta press på företag och politiker för att stoppa klimatförändringarna. Ett inspirerande avsnitt med mannen som tror att förändring verkligen är möjligt.